Hva vi tilbyr

MEDLEMSKAP I KVINNENETTVERK


Sammen kan vi få til så mye mer! 

Er det behov for egne, kvinnelige nettverk? Ja, i aller høyeste grad! Vi ser stadig vekk at lederstillinger, ledergrupper, bedriftsstyrer og politiske fora domineres av menn. Denne ubalansen har vi lyst til å gjøre noe med. Nettverket er åpent for alle kvinner over 18 år.


Vårt nettverk tilbyr en arena for:

  • Kompetanseheving
  • En attraktiv møteplass
  • Personlig utvikling
  • Sosiale arrangementer
  • Synliggjøre nettverkets kompetanse
  • Lett tilgang til et aktivt og engasjert nettverk
  • Dele innsikt og læring
  • Spille hverandre gode
  • Medlemspris på arrangementer og møter


  Verktøy

  


Våre medlemmer har hver for seg og tilsammen bred kompetanse innenfor mange yrker og roller. Ved innmelding får du tilgang til verktøy du kan ha nytte av.. 

  Møter og arrangementer

  


Møter og arrangementer er selve livsnerven i nettverket. Vi har også en lukket facebookgruppe for medlemmene, men magien oppstår når vi møtes på våre morgenmøter og arrangementer. Hvert år setter vi opp to hovedarrangementer med mingling, faglig og sosialt påfyll. Uformelle morgenmøter arrangeres hver måned, unntatt juli og desember. 

© kvinner i vinden